Our Teachers: มีคุณภาพ!

คุณครูของเราทุกคนมีใบรับรองการสอนภาษาอังกฤษ TEFL 

พร้อมวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัย และคุณครูบางท่านยังสามารถพูดไทยได้อีกด้วย


อาจารย์เจ้าของภาษาของเราทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการสอนและผ่านการทดสอบในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา อาจารย์ของเราเป็นอาจารย์เจ้าของภาษาที่มาจาก USA, UK, Australia, Canada และ New Zealand.

Mr. Kevin Voglino, USA

 • จบป.โทจาก Wilkes University, USA
 • ประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 15 ปีทั้งในไทยและ
      อเมริกา
 • สอนด้านอังกฤษเพื่อธุรกิจไม่ต่ำกว่า 600 ชม.

Ms. Jaune Coetzee, UK

 • ประสบการณ์สอนในไทยมาแล้ว 3 ปี 
 • สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 800 ชม. 
 • เก่งด้านการออกเสียงและสนทนาสำหรับเด็ก
      โดยเฉพาะ 

Mr. Isaac Hathhorn, USA

 • จบป.โทจาก University of Oregon, USA
 • ประสบการณ์สอนทั้งในระดับคุณครูอนุบาล             จนถึงชั้นประถมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
 • เน้นในด้านในสนทนาโดยเฉพาะ 

Mr. Craig Marshall, UK

 • จบจาก Essex University, UK  
 • ประสบการณ์สอนในไทยมาแล้ว 4 ปี 
 • สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1000 ชม. 
 • สอนด้านอังกฤษเพื่อธุรกิจไม่ต่ำกว่า 300 ชม. 

...and many more!

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 090-691-8282

เจ้าหน้าที่ทางสถาบันจะแนะนำคุณและคุณครูในการพบปะกันครั้งแรก พร้อมทั้งช่วยคุณจัดตารางเรียนให้เหมาะกับเวลาของคุณ
 
ฝากชื่อและเบอร์โทรไว้ที่นี่ แล้วเราจะติดต่อกลับพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้ม!
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

เรียนภาษาอังกฤษกับครู Tyler